Стратегически документи

Актуализирана стратегия за национална сигурност на Република България

Актуализирана стратегия за национална сигурност на Република България


Документът е валиден до края на : Не е указан срок
Документът е приет с Решение на Народното събрание от 14.03.2018 г.