Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Генерал Тошево 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Генерал Тошево 2007 - 2013 г.

Междинна оценка на Общинския план за развитие на Община Генерал Тошево 2007-2013 г.

Последваща оценка за изпълнението на Общински план за развитие на Община Генерал Тошево за периода 2007-2013 г. приета с Протокол № 2 на заседание на Обшинския съвет от 26.03.2015 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.