Стратегически документи

Национален план на Република България за развитие на способностите за управление на границите и за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни

Национален план на Република България за развитие на способностите за управление на границите и за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни


Документът е валиден до края на : Не е указан срок
Документът е приет с Решение № 361 на Министерския съвет от 11.05.2023 г.