Стратегически документи

Национална програма за реформи на Република България - актуализация по години

Актуализацията на Националната програма за реформи (НПР) се изготвя в рамките на ежегодния цикъл на Европейския семестър.

Актуализацията на Националната програма за реформи (НПР) за 2023 г. е одобрена с Решение на Министерския съвет № 344 от 4 май 2023 г.

Актуализацията на Националната програма за реформи (НПР) за 2024 г. е одобрена с Решение на Министерския съвет № 312 от 30.04.2024 г.

 


Документът е валиден до края на : 2026 г.
Документът е приет с Решение № 344 на Министерския съвет от 04.05.2023 г.