Стратегически документи

План за интегрирано развитие на община Ново село 2021-2027

План за интегрирано развитие на община Ново село 2021-2027


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 240 на Общинския съвет от 20.12.2021 г.