Стратегически документи

Национална научна програма „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина“ (БиоАктивМед)

Програмата е насочена към осигуряване на необходимите условия за провеждане на научно-изследователски, научно-приложни и биоинформационни дейности в приоритетни направления.

Общата цел на програмата е насочена към провеждане на фундаментални и приложни научни изследвания за:

  • Създаване и разработване на нови биологично активни средства от природни източници от България за превенция и терапия на някои заболявания, с което да се подобри здравето и качеството на живот на населението;
  • Съдействие за ориентиране на здравната система в посока на превантивна, прецизирана и персонализирана медицина. В НП са заложени нови биологично-активни вещества, изолирани от природни източници, а не синтезирани вещества.
  • Краткото време, заложено за изпълнение, както и финансовата рамка на програмата не позволяват разработване на нови лекарствени средства, поради което в НП са заложени разработване на хранителни добавки и козметични продукти.

Срокът за изпълнение на Програмата е актуализиран с РМС № 663/15.09.2023 г.


Документът е валиден до края на : 2023 г.
Документът е приет с Решение № 900 на Министерския съвет от 07.12.2020 г.