Стратегически документи

Общински план за развитие на община Момчилград 2014-2020г.

Общински план за развитие на община Момчилград 2014 2020г.

Докладът за последваща оценка за изпълнение на Общински план за развитие на община Момчилград за периода 2014 -2020 г. е одобрен с Решение на Общинския съвет № 181 от 22.12.2022 г.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 94 на Общинския съвет от 26.06.2014 г.