Стратегически документи

План за действие за изпълнение на заключителните препоръки към Република България, отправени от Комитета на ООН за правата на хората с увреждания (2021-2026)

План за действие за изпълнение на заключителните препоръки към Република България, отправени от Комитета на ООН за правата на хората с увреждания (2021-2026)


Документът е валиден до края на : 2026 г.
Документът е приет с Решение № 110 на Министерския съвет от 12.02.2021 г.