Стратегически документи

Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2022-2024 г.

Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2022-2024 г.


Документът е валиден до края на : 2024 г.
Документът е приет с Решение № 919 на Министерския съвет от 17.11.2022 г.