Стратегически документи

Програма за изграждане на нови и ремонт на съществуващи спортни площадки в държавните и общинските училища

Програма за изграждане на нови и ремонт на съществуващи спортни площадки в държавните и общинските училища

 

Програмата има за цел подобряване на условията за провеждане на учебните часове по физическо възпитание на открито за пълноценно упражняване на спортните дейности в училищата, като предпоставка за разширяване на обхвата и оптимизиране на двигателния режим на учениците.

 

Периодът за изпълнение на дейностите по Програмата е от м. юни 2022 г. до м. май 2023 г.

 

С Решение № 397 на Министерския съвет от 25.05.2023 г. периодът за изпълнение на дейностите по Програмата е удължен до 15.09.2023 г.


Документът е валиден до края на : 2023 г.
Документът е приет с Решение № 392 на Министерския съвет от 16.06.2022 г.