Стратегически документи

Програма за изграждане на нови и ремонт на съществуващи спортни площадки в държавните и общинските училища

Програма за изграждане на нови и ремонт на съществуващи спортни площадки в държавните и общинските училища


Документът е валиден до края на : 2023 г.
Документът е приет с Решение № 392 на Министерския съвет от 16.06.2022 г.