Стратегически документи

Национална научна програма “Върхови изследвания и хора за развитие на европейска наука“ – 2021 (ВИХРЕН – 2021)

Национална научна програма “Върхови изследвания и хора за развитие на европейска наука“ – 2021 (ВИХРЕН – 2021)


Документът е валиден до края на : 2029 г.
Документът е приет с Решение № 593 на Министерския съвет от 12.08.2021 г.