Стратегически документи

Дългосрочна стратегия за смекчаване на изменението на климата до 2050 г. на Република България

Дългосрочна стратегия за смекчаване на изменението на климата до 2050 г. на Република България


Документът е валиден до края на : 2050 г.
Документът е приет с Решение № 809 на Министерския съвет от 21.10.2022 г.