Стратегически документи

Национална програма за развитие на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България за периода 2022 – 2026 г.

Планът за 2022 г. за изпълнение на Националната програма за развитие на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България за периода 2022 – 2026 г. е приет с Решение № 759 на Министерския съвет от 12.10.2022 г.
 


Документът е валиден до края на : 2026 г.
Документът е приет с Решение № 758 на Министерския съвет от 12.10.2022 г.