Стратегически документи

Стратегия за превенция на престъпността (2021 – 2030 г.).

Стратегия за превенция на престъпността (2021 – 2030 г.).


Документът е валиден до края на : 2030 г.
Документът е приет с Решение № 718 на Министерския съвет от 05.10.2022 г.