Стратегически документи

План за интегрирано развитие на Община Белица 2021-2027г.

План за интегрирано развитие на Община Белица 2021-2027г.


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 500 на Общинския съвет от 29.09.2022 г.