Стратегически документи

Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г.

Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г.
 


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 572 на Министерския съвет от 01.08.2022 г.