Стратегически документи

Национален план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 г.

Национален план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 г.
 


Документът е валиден до края на : 2030 г.
Документът е приет с Решение № 504 на Министерския съвет от 21.07.2022 г.