Стратегически документи

Национална програма за профилактика на ротавирусните гастроентерити в Република България 2022 - 2025.

Национална програма за профилактика на ротавирусните гастроентерити в Република България 2022 - 2025.


Документът е валиден до края на : 2025 г.
Документът е приет с Решение № 455 на Министерския съвет от 07.07.2022 г.