Стратегически документи

Национална стратегия за развитие на човешките ресурси в ядрената сфера 2022 – 2032 г.

Национална стратегия за развитие на човешките ресурси в ядрената сфера 2022 – 2032 г.
 


Документът е валиден до края на : 2032 г.
Документът е приет с Решение № 393 на Министерския съвет от 16.06.2022 г.