Стратегически документи

Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2022 г.

Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2022 г.


Документът е валиден до края на : 2022 г.
Документът е приет с Постановление № 94 на Министерския съвет от 30.05.2022 г.