Стратегически документи

Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“

Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“


Документът е валиден до края на : Не е указан срок
Документът е приет с Решение № 206 на Министерския съвет от 07.04.2022 г.