Стратегически документи

План за интегрирано развитие на Община Горна Оряховица за периода 2021-2027 г.

План за интегрирано развитие на Община Горна Оряховица за периода 2021-2027 г. 


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 826 на Общинския съвет от 30.06.2022 г.