Стратегически документи

План за интегрирано развитие на Община Макреш 2021-2027г.

План за интегрирано развитие на Община Макреш 2021-2027г.


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 425 на Общинския съвет от 26.05.2022 г.