Стратегически документи

План за интегрирано развитие на Община Върбица 2021-2027г.

План за интегрирано развитие на Община Върбица 2021-2027г.


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Протокол № 29 на Общинския съвет от 22.12.2021 г.