Стратегически документи

План за интегрирано развитие на Община Бургас 2021-2027г.

План за интегрирано развитие на Община Бургас 2021-2027г.


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Протокол № 28 на Общинския съвет от 30.11.2021 г.