Стратегически документи

Стратегия за развитие на Националната статистическа система на Република България за периода 2021-2027 година

Стратегия за развитие на Националната статистическа система на Република България за периода 2021-2027 година

 

Отчетът за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2021 г. и Национална статистическа програма за 2022 г. са приети с РМС 296 от 9 май 2022 г.


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 865 на Министерския съвет от 09.12.2021 г.