Стратегически документи

Стратегия за развитие на доб­роволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България за периода 2021 - 2030 г.

Стратегия за развитие на доб­роволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България за периода 2021 - 2030 г.


Документът е валиден до края на : 2030 г.
Документът е приет с Решение № 740 на Министерския съвет от 28.10.2021 г.