Стратегически документи

Научна програма „Повиша­ване на изследователския капацитет в областта на математи­чески науки (ПИКОМ)"

Научна програма „Повиша­ване на изследователския капацитет в областта на математи­чески науки (ПИКОМ)”


Документът е валиден до края на : 2025 г.
Документът е приет с Решение № 732 на Министерския съвет от 21.10.2021 г.