Стратегически документи

Национална научна прог­рама „Сигурност и отбрана”

 Национална научна прог­рама „Сигурност и отбрана”


Документът е валиден до края на : 2025 г.
Документът е приет с Решение № 731 на Министерския съвет от 21.10.2021 г.