Стратегически документи

Национална програма за пре­дотвратяване и намаляване на загубата на храни 2021 - 2026 г.

Национална програма за пре­дотвратяване и намаляване на загубата на храни 2021 - 2026 г.


Документът е валиден до края на : 2026 г.
Документът е приет с Решение № 700 на Министерския съвет от 07.10.2021 г.