Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Ружинци 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Ружинци 2007 - 2013 г.

Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за 2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г. и 2013 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.