Стратегически документи

План за интегрирано развитие на Община Угърчин 2021-2027г.

План за интегрирано развитие на Община Угърчин 2021-2027г.


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 222 на Общинския съвет от 31.05.2021 г.