Стратегически документи

Национална програма за пре­венция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Ре­публика България за периода 2021 - 2025 г.

Национална програма за пре­венция и контрол на ХИВ и  сексуално предавани инфекции в Ре­публика България за периода 2021 - 2025 г.


Документът е валиден до края на : 2025 г.
Документът е приет с Решение № 594 на Министерския съвет от 12.08.2021 г.