Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Ново Село 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Ново Село 2007 - 2013 г.

Анализ, оценка и препоръки от приложението на Общинския план за развитие 2007 – 2013 г.

 

 


Документът е валиден до края на : 2013 г.