Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Макреш 2007 - 2013 г.

Общинският план за развитие на община Макреш за периода 2005-2013 г. е приет с Решение № 209 от 30.06.2005 г. на Общинския съвет. Настоящата актуализация на Общинския план за развитие на община Макреш - 2005-2013 г. е разработена за остатъка от периода 2011-2013 г.

Изготвена е Междинна оценка на Общинския план за развитие на община Макреш за периода 2005-2013 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.