Стратегически документи

План за интегрирано развитие на община Созопол за периода 2021-2027г.

План за интегрирано развитие на община Созопол за периода 2021-2027г.


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 491 на Общинския съвет от 27.10.2021 г.