Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Грамада 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Грамада 2007 - 2013 г.

Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на Община Грамада 2012-2013 г.

Доклад за междинна оценка на Общински план за развитие на Община Грамада 2007-2013 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.