Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Видин 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Видин 2007 - 2013 г.

Доклад от последваща оценка на Общински план за развитие 2007-2013 на Община Видин приет с Решение 157 от 23.12.2014 г. на Общинския съвет


Документът е валиден до края на : 2013 г.