Стратегически документи

Национален план за управление на отпадъците за периода 2021 - 2028 г.

Национален план за управление на отпадъците за периода 2021 - 2028 г.


Документът е валиден до края на : 2028 г.
Документът е приет с Решение № 459 на Министерския съвет от 17.06.2021 г.