Стратегически документи

Национален план за действие за повишаване на военната мобилност

Национален план за действие за повишаване на военната мобилност


Документът е валиден до края на : Не е указан срок
Документът е приет с Решение № 442 на Министерския съвет от 08.06.2021 г.