Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Бойница 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Бойница 2007 - 2013 г.

Доклад от последваща оценка на Общински план за развитие 2007-2013 на Община Бойница


Документът е валиден до края на : 2013 г.