Стратегически документи

План за интегрирано развитие на Община Доспат 2021-2027 г.

С Решение № 294/30.06.2021 г. е приет План за интегрирано развитие на Община Доспат (2021-2027 г.).


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 294 на Общинския съвет от 30.06.2021 г.