Стратегически документи

План за интегрирано развитие на Община Балчик 2021-2027г.

План за  интегрирано развитие на Община Балчик 2021-2027г.


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 308 на Общинския съвет от 29.04.2021 г.