Стратегически документи

План за интегрирано развитие на община Козлодуй 2021-2027 г.

Основният планов документ за комплексното устойчиво развитие на община Козлодуй за програмния период 2021 – 2027 г. – Планът за интегрирано развитие на общината (ПИРО – Козлодуй 2021-2027) беше приет на 25.03.2021 г. на редовно заседание на Общински съвет.

В стратегическия документ са заложени цели, приоритети и проекти, които да бъдат изпълнени в следващите седем години. Предвидено е реализирането на нови мащабни проекти като: изграждане на общински покрит пазар в гр. Козлодуй; изграждане на социални жилища; изграждане на детски площадки и мултифункционални игрища за спорт в общината; изграждане на туристическо пристанище за туристически кораби и за рибарски лодки; реконструкция на „Ботев парк”, създаване на музей на открито на обект „Антична крепост Аугуста“, с. Хърлец, и много други.

„Комисията работи изключително задълбочено близо половин година. Документът се подготвяше с намерение да бъдат обхванати всички области от социално-икономическия живот, да се планират десетки дейности и проекти за Козлодуй и населените места“, каза Лиляна Рашкова, секретар на Община Козлодуй и част от комисията, назначена с нарочна заповед на кмета за изготвяне на ПИРО.

С реализирането на всички заложени цели, приоритети и проекти в ПИРО – Козлодуй 2021 – 2027 се цели постигането на нов облик на община Козлодуй, която да се превърне в жизнена и хармонично развита самоуправляваща се териториална общност, с възможности за устойчиво, комплексно социално-икономическо и инфраструктурно развитие на основата на собствените ресурси и потенциали.

 


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 263 на Общинския съвет от 25.03.2021 г.