Стратегически документи

План за интегрирано развитие на община Ардино 2021-2027 г.

План за интегрирано развитие на община Ардино 2021-2027 г.


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 213 на Общинския съвет от 22.04.2021 г.