Стратегически документи

План за интегрирано развитие на община Никола Козлево 2021-2027 г.

План за интегрирано развитие на община Никола Козлево 2021-2027 г.


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 43 на Общинския съвет от 25.03.2021 г.