Стратегически документи

Национална програма за елиминация на морбили и рубеола (2019-2022 г.)

Основните дейности на програмата са насочени към намаляване възприемчивостта на население към морбиления и рубеолен вирус, осигуряване на допълнителна възможност за имунизация на групи с повишен риск от заразяване чрез целеви ваксинални кампании, укрепване на системата за надзор на морбили и рубеола и постигане на показателите на Световната здравна организация за ефективност на надзора, подобряване на достъпността и качеството на информацията по отношение на заболяванията, ползата и риска от имунизацията срещу морбили и рубеола.


Документът е валиден до края на : 2022 г.
Документът е приет с Решение № 741 на Министерския съвет от 17.10.2018 г.