Стратегически документи

Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 2017–2020 г.

Стратегическата цел на Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 2017–2020 г. е снижаване на заболеваемостта от рак на маточната шийка.

С изпълнението на програмата се цели постигане на следните резултати:

1. Информираност на целевите групи от населението (80%) за риска от заболяването и ползата от имунизацията срещу HPV;

2. Възходяща тенденция в постигнатия ваксинален обхват сред момичетата от основната целева група.

3. Подобрени умения на медицинските специалисти за работа с родителите за информиран и отговорен избор по отношение на имунизациите.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 1 на Министерския съвет от 05.01.2017 г.