Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Аксаково 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Аксаково 2007 - 2013 г.

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 2007-2013 г. на Община Аксаково за 2010 г., приет с Решение №42.1 на Общинския съвет от 03.05.2011 г.

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 2007-2013 г. на Община Аксаково за 2012 г., приет с Решение №23.3 на Общинския съвет от 27.03.2013г.

Последваща оценка на Общински план за развитие на Община Аксаково 2007-2013 г., приета с Решение №44.1 на Общинския съвет от 23.07.2014 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.