Стратегически документи

Средносрочна програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ за периода 2016 г. – 2019 г.

Настоящата Средносрочна програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ  е втората от приемането на Република България в ЕС. Тя ще обхваща четиригодишен период. В съответствие с Постановление на МС № 234/1.08.2011 г., новата Средносрочна програма /СП/ конкретизира целите и задачите на българските политики в тези области, както и начините и механизмите за оказване на помощ за развитие и хуманитарна помощ в периода 2016 г. – 2019 г.

Линк към първата Средносрочна програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ за периода 2013-2015 г.


Документът е валиден до края на : 2019 г.
Документът е приет с Протокол № 32.2 на Министерския съвет от 03.08.2016 г.